<<home  <<previous  next>>


xubuntu / Toughbook cf-19


systeem uitkiezen
ISO image op usb stick zetten
booten vanaf USB stick
xubuntu live sessie
xubuntu installeren
updaten
sudo
boot text inplaats van splash screen
gedeelde partitie
ext4 en permissies
symlink naar gedeelde partitie
standaard folders sharen in dual boot
TRIM ssd cleanup
touch screen calibreren
panels
Thunar filebrowser
FTP met Thunar
ALSA en PulseAudio
XFce4-mixer
VLC player
externe monitor en arandr
blueman crashes
xkeycaps key mapper
restricted extras en lelijke microsoft fonts
Pd-extended installeren
systeem uitkiezen


Op http://xubuntu.org/getxubuntu kan je kiezen voor een systeem: latest (12.10) of long term support (12.04), 32 of 64 bit. Ik heb gekozen lts 32 bit download via mirror. Downloaden duurt ruim twintig minuten. Net als bij andere buntu's kan de ISO gebruikt worden voor live sessie en voor installatie.ISO image op usb stick zetten

De live cd / installer is een ISO bestand dat via een bestaand systeem op een usb stick gekopieerd kan worden. Uiterst belangrijk om uit te zoeken welk device de usb stick is, zodat er niet een verkeerd device overschreven wordt. Dit kan met fdisk (voorzichtig, geen typfouten maken want fdisk is een partitioneringstool):

$ sudo fdisk -l

De ingebouwde harde schijf is normaal /dev/sda, en als er verder niks aan de usb hangt is het waarschijnlijk /dev/sdb. Een cijfer erachter is voor de partities, maar we moeten het hele device hebben want de partitietabel gaat ook overschreven worden. Nu moet de installer image naar de usb stick gekopieerd worden met command dd. De usb stick moet dan niet gemount zijn. Als ie gemount is zie je hem in de file browser. Voor unmounten van de gemounte partitie (ervan uitgaand dat de usb stick op /dev/sdb zit en dat er maar 1 partitie op staat):

$ sudo umount /dev/sdb1

En daarna het kopieren, waarbij <file> de naam van de ISO image is, inclusief het volledige absolute pad, en <device> de usb stick device naam (zoals /dev/sdb):

$ sudo dd if=<file> of=<device> bs=4M; sync


booten vanaf usb stick

Op de cf-19 is het booten vanaf usb stick in de BIOS disabled, maar dit kan enabled worden. Opstarten gaat via F2 om in de BIOS te komen. In de tab 'boot' staan de soorten devices en hun boot status. Als je de usb stick toevoegt aan de lijst met bootable devices, en hem boven de harddisk zet, kan je uit de BIOS gelijk doorstarten naar het systeem op de usb stick.


xubuntu live sessie

Je kan kiezen tussen xubuntu uitproberen en xubuntu installeren. Anders dan bij kubuntu is er geen optie om vanuit de live sessie door te gaan naar installeren. Tijdens een live sessie werkt wifi al, en je kan youtube filmpjes bekijken via Firefox. Wat nog niet compleet functioneert is externe monitor, hier kan je alleen een mirror krijgen.


xubuntu installeren

De installatie procedure is uiterst simpel en gebruikersvriendelijk. Het blijft wel even opletten bij het partitioneren. In het geval van dual boot moet je 'met de hand' partitioneren, waarbij je voor de te maken systeempartitie het soort filesystem moet kiezen (ext4) en het mount point (root ofwel /). Formatteren van deze partitie is aanbevolen.

Met het instellen van de keymap is bij mij iets mis gegaan, maar dit kan later in xubuntu's systeem instellingen nog gewijzigd worden (Settings Manager > Keyboard > Layout).

Let ook op bij het kiezen van de computer naam. Xubuntu vult dit zelf in aan de hand van je user name en het computer type. Ik weet niet of je dat later nog zo makkelijk kan wijzigen, in elk geval bij de installatie kan dat wel. Er is geen optie om het root password in te stellen, alleen de user/admin password. Het installeren gaat vlot. Hierna moet je rebooten, maar er wordt geen mogelijkheid geboden om de usb stick eruit te halen, dus voor je het weet heeft ie opnieuw van de stick geboot.


updaten

Het updaten ging in twee fasen. Na de eerste update fase en reboot kwam er een notificatie met nog meer updates. Echter, die werden niet uitgevoerd als je op de button klikte. Wat wel werkte was om inplaats daarvan via System > Update Manager (onder het xubuntu muisje) te updaten.


sudo

Net als in kubuntu (en in tegenstelling tot Debian) kan je in xubuntu direct na de installatie met sudo werken. Let op dat je geen programma's voor de eerste keer opstart met sudo: dan worden namelijk de configuratie files van root en kan je als gewone gebruiker geen instellingen meer bewaren. Dit heb ik door schade en schande geleerd op kubuntu (met code editor Kate). Alle folders en files in $HOME horen van de user te zijn. Is daar toch wat mis gegaan dan kan je het in een keer goed zetten door:

$ sudo chown -R <username> * .*

De -R is voor recursive, het sterretje voor alle zichtbare dingen en .* voor de onzichtbare dingen.


boot text inplaats van splash screen

De *buntu's laten tijdens start up geen log messages meer zien. Inplaats daarvan krijg je een 'splash' screen. Ik wil juist graag de text zien want als er een probleem is kan je daar wat aan hebben. In /etc/default/grub stond de volgende regel:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

Dit houdt in dat er geen text komt (quiet), maar inplaats daarvan een splash screen. Om de text terug te krijgen moet je beide woorden (quiet splash) weghalen, dus:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""

Daarnaast moet je nog de volgende regel uncommenten:

#GRUB_TERMINAL=console

Hierna heb ik gedaan:

$ sudo update-grub

Bij rebooten kreeg ik inderdaad de text weer te zien. Maar het grub menu komt nu met hele grote letters. Net als eerst in Debian. Sommige schrijven dat je 'update-grub2' moet doen inplaats van 'update-grub', anderen beweren dat dit niet uitmaakt.gedeelde partitie

De data partitie die ik eerder al gemaakt had, wordt onder Xubuntu automatisch gemount op /media. Dit lijkt handig, maar dat is geen goeie permanente oplossing. Je kan de files namelijk niet zien als je ze vanuit programma's wil openen. Daarom mount ik de partitie permanent onder /mnt zoals dat gebruikelijk schijnt te zijn. Eerst een mount point maken:

$ sudo mkdir /mnt/shareddata

Dan uitzoeken wat de UUID van de partitie is met:

$ sudo blkid

Dan in /etc/fstab deze regel toevoegen:

UUID=<UUID> /mnt/shareddata ext4 defaults 0 0

Let op: sluit fstab af met een newline! Dit hoort zo en als ie er niet staat kan er een probleem ontstaan bij mounten of unmounten.


ext4 en permissies

Het ext4 file system type werkt met permissions. Een gedeelde data partitie werkt alleen makkelijk als de gebruikers op beide systeem installaties dezelfde UID hebben. De eerste user op Debian systemen heeft telkens UID 1000, dus in dit geval gaat het altijd goed. Je kan de UID opvragen met:

$ id -u <username>

Als de owner en permissies in het andere systeem van de dual boot al ingesteld waren, geldt dit voor beide systemen. Moet het nog gebeuren dan kan dit met:

$ sudo chown -R <username>:<username> /mnt/shareddata


symlinks naar directories op shared partition

Als de shared partitie /mnt/shareddata is, is het handig om in de home directory symlinks daar naar toe te hebben, want /mnt zit tussen allerlei systeem folders verstopt. De algemene methode om soft symlinks te maken is:

$ ln -s <originele file of folder> <symlink naam>

Je moet van de originele file of folder het absolute pad opgeven, en de symlink wordt gemaakt op de plek waar je op dat moment staat tenzij je daar ook een absoluut pad opgeeft. Het is mogelijk om meerdere symlinks met een enkele commando regel te maken, door middel van een wildcard pattern. Om symlinks te maken naar alle directories in /mnt/shareddata:

$ ln -s /mnt/shareddata/* .

Je doet dit vanuit de home directory. Let op de punt, die is essentieel want hij zegt 'het moet in de current directory komen'. Zonder de punt doet ie niks en zonder spatie tussen sterretje en punt gaat het ook niet goed.


standaard folders sharen in dual boot

Thunar, de file browser van Xubuntu, heeft net als file browsers op andere systemen (Windows, OSX en Linux) een aantal standaard directories voor de user, zoals Downloads, Documents, Music etc. Deze directories hebben een bijzondere status, want veel programma's zien die directories als standaard plek voor het opslaan van hun files. De paden van deze directories zijn gebonden aan de variabele $HOME, maar je kan ze wijzigen en naar de directories op de gedeelde partitie laten wijzen. Voor Xubuntu staan deze paden naar user directories opgeslagen in:

~/.config/users-dirs.dirs

Het format is precies gelijk aan die in Debian, daardoor kon ik mijn users-dirs.dirs van Debian hergebruiken.


TRIM schoonmaak acties voor ssd

Door de specifieke techniek van ssd opslag heeft de ssd schijf regelmatig een opschoonbeurt nodig van niet meer gebruikte data. Dit zit nog niet vast ingebouwd in Linux, het wordt ondersteund maar je moet het zelf instellen. Er zijn verschillende methoden, zie bijvoorbeeld dit artikel:

https://sites.google.com/site/computertip/ssd

Ik heb gekozen voor TRIM bij startup. De volgende regels heb ik toegevoegd in /etc/rc.local, voorafgaande aan 'exit 0':

fstrim -v /
fstrim -v /mnt/shareddata

Er zijn veel tips om de ssd te beschermen tegen onnodige schrijfacties, maar die heb ik allemaal niet toegepast. Een paar megabytes meer of minder doen er niet toe op het geheel. Zie deze test:

http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?271063-SSD-Write-Endurance-25nm-Vs-34nmtouch screen calibreren

De Panasonic cf-19 touchscreen driver zit in de Linux kernel. Om te calibreren is xinput_calibrator nodig. Voor Xubuntu kan dit via Synaptic geinstalleerd worden. Je moet de xinput_calibrator niet open klikken vanaf het menu, maar in de command line:

$ xinput_calibrator --output-type xorg.conf.d

De calibrator gaat open en je moet vier punten aanstippen. Je krijgt dan een output zoals dit:

Section "Inputclass"
          Identifier "calibration"
          Matchproduct "Fujitsu Takamisawa USB Touch Panel"
          Option "Calibration" "1090 15660 1351 15628"
EndSection

Om de calibratie persistent te maken zet je die output in de relevante file. Voor Xubuntu gaf xinput_calibrator dat het in deze file gezet moest worden:

/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf

Deze file was er nog niet, en ook niet de map xorg.conf.d. Eerst de map maken:

$ cd /etc/X11
$ sudo mkdir xorg.conf.d

En dan in die map de file maken, en openen in leafpad:

$ cd xorg.conf.d
$ sudo leafpad 99-calibration.conf

Let op, open leafpad niet voor de eerste keer met sudo, omdat de config files dan van root kunnen worden.


panels

Standaard heeft Xubuntu twee panels, onder en boven. De onderste zie je niet direct want die is 'autohide', en bevat launchers zoals het dock van OSX. Panel settings zijn bereikbaar door rechtsklikken erop. Je kan met de panels bijna hetzelfde doen als in Gnome2: afmeting en achtergrond kleur wijzigen, widgets erop zetten. Xubuntu / XFce heeft net als KDE een launcher menu onder een enkel icoontje in een panel zitten, het blauw-witte muisje in dit geval. Het vervelende hieraan is dat je voor elk programma driemaal moet selecteren: het muisje, dan een categorie in de uitklap lijst, dan de applicatie in de sublijst. Vooral met het minimale muisvlak van de CF-19 is dat best omslachtig.


Als alternatief kan je een launcher widget zetten voor favoriete programma's. Je krijgt het icoontje van het eerste programma in de panel, en daaronder een uitklap menu met de andere programma's. Je moet dan bij de advanced launcher properties de arrow button position zetten op 'inside button'. Dan wordt de hele icoon responsive en gaat niet direct het eerste programma uit de lijst open.


 

Thunar filebrowser


Thunar is veel simpeler dan Nautilus (Gnome) en Dolphin (KDE). De developers hebben altijd gezegd dat Thunar nooit (nee nooit) multitabbing zal kunnen. In Xubuntu 12.04 kan dat inderdaad nog niet, dat is erg jammer. Er is ook geen configurable toolbar. Wel kan je voor het linker panel kiezen tussen tree view en shortcut links, en voor de location bar tussen Pathbar Style waar elke directory level een knop is, en Toolbar Style met editable location field en uitklap menu voor shortcut links. Het hele pad van begin tot eind is in beide location styles zichtbaar, dat is fijn. In de tree view werken alle uitklap driehoekjes (dit in tegenstelling tot Dolphin, waar ze vaak niet functioneren). Plaatjes zijn als thumbnails zichtbaar, en je kan ze met ctrlshift+ vergroten.


In Thunar kan een file finder geintegreerd zijn als 'custom action' (Edit > Configure custom actions). Het aangewezen XFce programma hiervooris Catfish, een graphical front end voor commands locate en find. Let op: deze commands zoeken by default niet via symlinks. Rekening houdend met deze beperking kan Catfish erg nuttig zijn.

Om naar content te zoeken binnen files (zoals OSX Spotlight doet) kan met command fgrep, maar dit command is helaas niet geintegreerd in Thunar / Catfish. Hieronder een voorbeeld van een fgrep zoekactie (uiteraard niet specifiek voor Xubuntu):


Je kan Thunar niet zomaar vervangen door een willekeurige filebrowser. Dat heeft onder meer te maken met de verwevenheid tussen filebrowser en desktop. Als je geen gebruik maakt van de desktop als opslagplek is het al minder bezwaarlijk. Ik heb PCManFM erbij geinstalleerd omdat deze tabbed browsing kan.


FTP met Thunar en PCManFM

Het lijkt erop dat alle Linux filebrowsers kunnen FTP'en. Nautilus kan het, Dolphin kan het, en Thunar ook. In Thunar open je een FTP locatie via Go > Open Location, of in de editable location field. Voor FTP heeft de locatie een vorm zoals dit:

ftp://username@ftp.katjaas.nl

Er komt vanzelf een popup om het wachtwoord in te vullen. Met PCManFM heb ik het ook geprobeerd. De eerste keer crashte PCManFM, omdat er geen file /etc/xdg/pcmanfm/xubuntu/pcmanfm.conf gevonden kon worden. De tweede keer ging het wel zonder crash, ondanks dat die file er nog steeds niet is. Het kopieren ging niet meteen vlekkeloos: de locale map kwam naast mijn site terecht, en bij drag en drop raakte hij zoek. Bij de tweede kopieerpoging lukte het. PCManFM maakt niet zo'n betrouwbare indruk.

Formeel is Gigolo de aangewezen FTP tool in Xubuntu. Als ik via Thunar (of PCManFM) op mijn FTP site inlog, wordt die verbinding in Gigolo getoond. Als je dan via Gigolo wilt browsen op die locatie, gaat Firefox open, dat slaat natuurlijk nergens op. Je moet in Edit > Preferences > General > File Manager invullen 'thunar'. Maar om de verbinding op te zetten en te gebruiken, dat is veel makkelijker in de file browsers zelf. Thunar zelf kan niet uitloggen, hiervoor kan je Gigolo gebruiken

Update: het is misschien toch beter om filezilla te gebruiken voor ftp. Dit programma is er voor gemaakt. De interface is wel hopeloos priegelig, maar mogelijk is het betrouwbaarder dan de file browser.ALSA en PulseAudio


PulseAudio is standaard geinstalleerd op Xubuntu 12.04 en altijd actief. Het controleert tevens de alsamixer waardoor ik niet de front speaker en headphones van de CF-19 onafhankelijk kan reguleren. PulseAudio's eigen mixer is geinstalleerd en aanwezig in de 'Indicator Plugin' in het bovenpanel, maar blijkt dit ook niet te kunnen. Daarom moet PulseAudio buiten werking gesteld worden, zodat de alsa mixer de zeggenschap krijgt over de channels. Je kan PulseAudio niet volledig van Xubuntu 12.04 verwijderen want daarvoor is het teveel geintegreerd met andere applicaties. Wel kan je het automatisch starten van de pulseaudio server tegengaan, door een file ~/.pulse/client.conf aan te maken en daarin te zetten:

autospawn=no
daemon-binary=/bin/true

Nu kan je pulsaudio starten resp. stoppen met de volgende commands (stop wel eerst alle audio applicaties):

$ pulseaudio --start
$ pulseaudio --kill

De volume functie toetsen worden echter pas aan de mixer gebond


XFce4 mixer

Zolang pulseaudio niet draait, heb je een volledig functionerende alsamixer op de command line. Echter, je hebt nu niet meer een master fader in de panel want de pulse audio mixer functioneert niet meer. Er bestaat een mixer speciaal voor XFce, maar die is niet eens geinstalleerd: XFce4-mixer. Deze kan via Synaptic geinstalleerd worden. Je kan hem als plugin in de panel zetten door bij 'Add New Items' te kiezen voor 'Mixer'. Je krijgt dan een icoontje dat tevens als volume indicator werkt. Je kan ook de Mixer als applicatie in een launcher widget zetten, maar dan heb je geen indicator! Overigens werkt de indicator niet meteen, maar blijkbaar pas na openen en sluiten en openen van de mixer. De mixer GUI is priegelig, moeilijk te bedienen via touch screen. De command line alsamixer is fijner maar gaat natuurlijk alleen met toetsen. Verder heb je nog de functietoetsen voor master level, die doen het ook enigzins.

Voor de ingebouwde geluidskaart van de CF-19 zijn er idioot veel ALSA instellingen, waarvan een deel helemaal geen functie lijken te hebben. Na veel gepuzzel ben ik erachter gekomen welke controls op de XFce4-mixer nodig zijn en wat ze doen.

- Master: slider met dezelfde functie als sound level functie toetsen
- Headphone: toggle voor headphone output
- PCM: output gain sliders voor links en rechts
- Front: toggle voor ingebouwde speaker
- Front Mic: direct out regelaar voor mic input (playthrough)
- Front Mic Boost: 0 - 30 dB boost regelaar voor mic input
- Capture: mic input gain regelaar -60 dB tot +22 dB
- Input Source: keuzeschakelaar voor input (Front Mic, Mic, Cd, Mix)

De ingebouwde audio kaart heeft schijnbaar nog een input (capture1), maar die is inactief want daar komt zelfs niet eens ruis uit. Met de gekozen controls ziet de mixer er zo uit:VLC player inplaats van Gmusicbrowser

Gmusicbrowser is Xubuntu's eigen player, zo'n ingewikkeld ding voor muziekwinkeljunks. Ik gebruik deze niet, maar in plaats daarvan VLC player die alle beeld en muziek kan afspelen. VLC maakt gebruik van de standaard directory 'Music', en de redirection zoals geschetst in 'standaard folders sharen in dual boot' werkt goed voor VLC. Het heeft een eigen file browser met onder andere de shortcut 'My Music' en daaronder wordt keurig mijn map met muziek op de gedeelde data partitie getoond.


externe monitor

Als je een externe monitor op de CF-19 aansluit kan je in Settings > Settings Manager > Display wel het tweede display aanzetten, en de resolutie. Echter de monitors geven hetzelfde scherm. Xubuntu heeft geen ingebouwde applicatie om een 'extended desktop' te maken van twee monitors. Dit kan wel met ARandR, een applicatie die je via Synaptic kan installeren. Eenmaal geinstalleerd verschijnt hij onder het Settings menu. Met deze GUI app bepaal je de positionering van de monitors. Het vinkje betekent 'apply'.Mijn bovenpanel komt op de externe monitor terecht. Dat vind ik niet fijn want dan zit ie zo ver weg. De externe monitor gebruik ik vooral om naar te kijken maar niet om veel op te doen. De panel kan beter op de laptop monitor blijven. Met de Panel Preferences > Display > Output setting kan je voor elke panel kiezen op welke monitor hij moet komen.In totaal zijn er dus drie verschillende apps betrokken bij de settings voor de externe monitor. De setting voor de panel blijft vanzelf bewaard, maar de display settings en ARandR moet je elke keer opnieuw aanroepen als je een externe monitor aansluit.

Maar het wordt nog ingewikkelder. Als je een externe monitor wil afkoppelen, moet je de displays eerst in ARandR weer terug zetten naar overlappend. Dan pas in Settings > Settings Manager > Display de externe monitor disablen. Het probleem is vermoedelijk dat de externe monitor de referentie geworden is voor de coordinaten (x=0 y=0). Als de laptop monitor er onder gepositioneerd is, heeft deze de coordinaten x=0 y=768 gekregen van ARandR. Ga je dan de referentie monitor disablen dan wordt het een zootje op de schermen, en krijg je later ook crash reports te zien.

Heb je eenmaal de externe monitor disabled in de display settings, en wil je het toch weer aanzetten, dan wacht de volgende verrassing: het display blijft zwart. Hier helpt een workaround: zet de resolutie even op een andere waarde, dan wordt het display wakker.

Overigens, beide monitors hebben hun eigen desktops settings, waaronder de background. Gek genoeg kreeg mijn laptop scherm de lelijke Xubuntu background toen ik een externe monitor aansloot.


blueman-applet crashes

Blueman-applet verzorgt de bluetooth connecties en wordt bij startup geladen en bluetooth wordt direct aangezet. Blueman kan dan makkelijk crashen, dat is een bekend probleem. Hij start dan weliswaar vanzelf opnieuw op en blijft in de indicator plugin aanwezig. Maar wel vervelend, elke keer die crash reports voor een applicatie die meestal niet eens gebruikt wordt.

Ik heb liever dat bluetooth helemaal niet standaard aan staat. Ik weet geen andere manier om dit te regelen dan de autostart van blueman-applet af te vinken in Settings > Settings Manager > Session and Startup > Application Autostart. Blueman-applet verschijnt dan na reboot ook niet meer in de indicator plugin op het panel, dus je kan hem niet meer met een knop aanzetten. Via de command line kan het wel, en hij is ook terug te vinden via de Accessories > Application Finder. Ook kan je hem in een application launcher zetten.

Overigens, in eerste instantie zag ik blueman helemaal niet staan in de lijst van Application Autostart. Dit kwam omdat het window te klein was voor de volledige lijst, terwijl de scrollbar alleen het scrollen van het omhullende window met alle tabs regelde, en er geen scrollbar voor de lijst zelf verscheen. Dit is een gemene bug die gerapporteerd moet worden!


xkeycaps

Xubuntu heeft geen ingebouwde settings voor het manipuleren van keyboard keys. Je kan wel de complete key map kiezen (voor mijn CF-19 is dat UK English), maar niet bijvoorbeeld de caps lock disablen. Voor dit soort dingen moet je een extern programma installeren: xkeycaps. Dit kan via Synaptic. Het programma komt niet onder een menu terecht en zelfs de application finder kent het niet, dus je moet het via de command line opstarten. Maar de tool zelf is een GUI app.
restricted extra's, pas op voor de ms ttf fonts

Pas na een aantal dagen kwam ik erachter dat de 'ubuntu restricted extras' nog niet geinstalleerd waren. Dat is open source software met een mogelijk patent probleem, zoals codecs. De repository daarvoor moet je aanvinken in Synaptic als het nog niet aangevinkt is. Eventueel na reload kan je dan de restricted extra's installeren. Het is een lijst packages die je in 1 klik voor installatie markeert.

Na de installatie is mijn Courier New font in Firefox totaal verziekt. Het ligt nu niet aan de instellingen in Settings > Settings Manager > Appearance > Fonts. Die staan goed, met slight hinting voor de anti aliasing. De oorzaak van de ellende is dit keer de package ttf-mscorefonts-installer. Hier zitten Microsoft true type fonts in voor webapplicaties. Deze zijn dus lelijker dan Ubuntu's eigen fonts. Gauw weg ermee, Mark for Complete Removal. Ik zet deze package gelijk op hold zodat ie niet per ongeluk nog eens geinstalleerd kan worden:

$ echo ttf-mscorefonts-installer | grep sudo dpkg --set-selections

Beter is om dit pakket helemaal niet te installeren. Maar dan moet je hem in Synaptic afvinken na 'mark for installation' en voor 'apply' van het pakket restricted extra's.


Pd-extended installeren

Pd-extended zit niet in de Ubuntu repository, je kan hem ophalen van de nightly builds. Om losse .deb packages te installeren heb je gdebi nodig, dit kan wel via Synaptic geinstalleerd worden. Bij de laatste 0.43.4 was er een probleem dat Pd niet via het menu opgestart kon worden. Het menu item deed niks, terwijl Pd-E wel via de command line gestart kon worden, en ook via een launcher widget in de panel. Er was iets mis met de file /usr/share/applications/pd-extended.desktop. Omdat pd-extended.desktop van 0.44 het wel goed deed hebben we deze regel daaruit gebruikt:

Exec=pasuspender -- /usr/lib/pd-extended/tcl/pd-gui.tcl %F