<<home  debian 

kubuntu / Toughbook cf-19

systeem uitkiezen
ISO image op USB stick zetten
booten vanaf USB stick
kubuntu live sessie
kubuntu installeren
rebooten en updaten
sudo
gedeelde partitie
ext4 en permissies
symlink naar gedeelde partitie
standaard folders sharen in dual boot
package managers
updates
touch screen
KDEWallet
panels
appearance
desktop search
Dolphin filebrowser
FTP met Dolphin
KDE Advanced Text Editor (Kate), en KWrite
fonts rendering
pen tablet
ALSA en PulseAudio
weg met Amarok
externe monitor
kubuntu quirkssysteem uitkiezen


Een Kubuntu systeem downloaden kan via http://www.kubuntu.org/getkubuntu. Ik heb gekozen voor de 64 bit versie van Long Term Support release (12.04, dat is Pangolin Precise). Je kan ook kiezen latest release (12.10), maar dat is meer geschikt voor mensen die graag testen. De cd installer kan tevens voor live sessions gebruikt worden, en zo kan je Kubuntu uitproberen en installeren vanaf dezelfde cd of usb stick.


ISO image op usb stick zetten

De live cd / installer is een ISO bestand dat via een bestaand systeem op een usb stick gekopieerd kan worden. Uiterst belangrijk om uit te zoeken welk device de usb stick is, zodat er niet een verkeerd device overschreven wordt. Dit kan met fdisk (voorzichtig, geen typfouten maken want fdisk is een partitioneringstool):

$ sudo fdisk -l

De ingebouwde harde schijf is normaal /dev/sda, en als er verder niks aan de usb hangt is het waarschijnlijk /dev/sdb. Een cijfer erachter is voor de partities, maar dat telt nu niet want de partitietabel gaat ook overschreven worden. Nu moet de installer image naar de usb stick gekopieerd worden met command dd. De usb stick moet dan niet gemount zijn. Als ie gemount is zie je hem in de file browser. Voor unmounten (ervan uitgaand dat de usb stick op /dev/sdb zit):

$ sudo umount /dev/sdb

En daarna het kopieren, waarbij <file> de naam van de ISO image is, inclusief het volledige absolute pad, en <device> de usb stick device naam (zoals /dev/sdb):

$ sudo dd if=<file> of=<device> bs=4M; sync


booten vanaf usb stick

Op de cf-19 is het booten vanaf usb stick in de BIOS disabled, maar dit kan enabled worden. Opstarten gaat via F2 om in de BIOS te komen. In de tab 'boot' staan de soorten devices en hun boot status. Als je de usb stick toevoegt aan de lijst met bootable devices, en hem boven de harddisk zet, kan je uit de BIOS gelijk doorstarten naar het systeem op de usb stick.


kubuntu live sessie

Je komt eerst in een scherm waar je kan kiezen om Kubuntu te starten, met een aantal opties waaronder 'keymap'. Deze keymap geldt voor de live sessie. Voor de installatie krijg je later nog een aparte keuze voor keymap, dus als je het op deze plek per ongeluk overslaat is dat niet erg.

Daarna kan je kiezen tussen Kubuntu uitproberen en Kubuntu installeren. Als je kiest Kubuntu uitproberen kom je in een live sessie waarvanuit je eventueel kan installeren (maar dat hoeft niet). Tijdens de live sessie kan je natuurlijk geen programma's uitproberen die niet geinstalleerd zijn, zoals Pd. Ook bepaalde non-free software is niet op de live installatie aanwezig, daardoor kan je geen youtube filmpjes bekijken in browser Rekonq. Wel is de proprietary wifi driver geladen, waardoor het mogelijk is om op een wifi netwerk in te loggen. Zou je vanuit de live sessie installeren dan kan je waarschijnlijk deze verbinding gebruiken tijdens de installatie. Maar als je direct naar de installatie gaat zonder live sessie, dan gaat dat in elk geval niet en moet je via een ethernet kabel werken.


kubuntu installeren

Het installatie scherm bevat een aantal tabs, die een voor een doorlopen worden (je kan niet op de tabs klikken om naar een andere te gaan).

De eerste tab bevat drie checks, waarvan de uitslag vanzelf getoond wordt:

- is er minstens 4.2 GB ruimte voor de installatie?
- is de netvoeding aangesloten?
- is er een internet verbinding?

Daarnaast moet je aanvinken of je third-party software wil installeren (multi-media stuff) en of je updates wil downloaden tijdens het installeren. Deze dingen zijn allebei handig natuurlijk. Klik 'continue' om naar de tweede tab te gaan.

De tweede tab is Disk Setup, dit gaat over partitioneren. Kies voor Guided Partition als je slechts 1 systeem op de computer wilt. Ik heb altijd twee systemen, en dan moet het parititioneren via de optie 'Manual'. Je krijgt dan een overzicht van de partities, als die er al zijn. In mijn geval waren ze er al, en ik weet niet hoe het eruit ziet als je ze nog moet maken. Je moet altijd de partitie waar het te installeren systeem op gaat komen een mount point geven, te weten root (/). Selecteer die partitie in het overzicht en klik 'change'. Zet het mount point, file format (opgelet, standaard staat op ext3 en ik wil ext4), en doe ook 'format the partition'. In Disk Setup kan je ook nog kiezen waar de bootloader moet komen. Standaard is /dev/sda en daar laat ik het. Vanaf deze tab kan je verder met 'install now', dat is verwarrend want het installeren begint nu nog niet, echter je legt hiermee wel de partitionering vast.

De derde tab is voor time zone. Deze wordt door de computer uitgezocht (als je aan internet bent), maar je zou het kunnen wijzigen.

De vierde tab is voor keymap. De computer zoekt zelf uit wat de keyboard layout is, dat duurt een paar seconden. Je zou voor een andere keymap kunnen kiezen, bijvoorbeeld als je stickertjes hebt op toetsen met een keyboard van het verkeerde land. Op mijn cf-19 zit een british keyboard. Ik heb geen stickertjes en ik moet maar wennen aan de andere layout, dus ik laat de keymap zoals de computer het heeft voorgesteld.

De vijfde tab is voor user info. Hier vul je je naam, username, user password en computername in. Er wordt geen optie voor root password geboden, dus dit moet je later zelf doen als je dat nodig vindt. Verder kan je hier kiezen voor 'require my password to log in' en 'encrypt my home page'.

Als je hierna 'continue' klikt, begint het installeren. Dit duurt op mijn cf-19 met ssd maar tien minuten! Je kan nu rebooten. Je krijgt een scherm verder nog de gelegenheid om de usb stick of cd te verwijderen.


rebooten en updaten

Het laatst geinstalleerde systeem staat telkens als eerste in de lijst van Grub. Ook nu. Het Grub scherm ziet er anders uit dan die van Debian Squeeze, hoewel dat ook al Grub2 was. Na de eerste reboot moeten er heel veel security updates gedaan worden, dit kost bijna evenveel tijd als de installatie zelf, want de security updates vragen ook om de installatie van nieuwe packages. Hierna weer rebooten. De boot time van Kubuntu is veel langer dan van Debian.


sudo

Na de installatie van Kubuntu heeft de user direct al de mogelijkheid om met sudo te werken. Ook applicaties als filebrowser Dolphin en text editor Kate kunnen als root gestart worden. Dit is handig wanneer je niet zo goed met bepaalde command line tools overweg kan. Dan gebruik je bijvoorbeeld Kate inplaats van nano of vi. Beter is om Leafpad te installeren, want Kate is te geavanceerd en eigenwijs, maakt bijvoorbeeld automatisch backup bestanden aan.

Let op, een applicatie met configuratie opties moet je niet voor de eerste keer opstarten met sudo. Dit heb ik door schade en schande geleerd. Ik gebruikte Kate om de touchscreen calibratie permanent te maken. Kate maakt bij de eerste start configuratie files aan in $HOME. Is het programma onder root gestart dan worden de configuratie files ook van root en kan de gewone gebruiker later geen configuraties opslaan. Kate gaf daar nooit een foutmelding van en het duurde daarom heel lang voordat ik begreep waarom mijn syntax highlighting settings niet bewaard werden. Alle folders en files in $HOME horen van de user te zijn. Dit is in een keer opgelost met:

$ sudo chown -R <username> * .*

De -R is voor recursive, het sterretje voor alle zichtbare dingen en .* voor de onzichtbare dingen.


gedeelde partitie

De data partitie die ik in Debian (het andere systeem van de dual boot) al gemaakt had, wordt onder Kubuntu automatisch gemount op /media. Dit lijkt handig, maar dat is geen goeie permanente oplossing. Je kan de files namelijk niet zien als je ze vanuit programma's wil openen. Daarom mount ik de partitie permanent onder /mnt op de manier zoals ik dat in Debian ook doe. Eerst een mount point maken:

$ sudo mkdir /mnt/shareddata

Dan uitzoeken wat de UUID van de partitie is met:

$ sudo blkid

Dan in /etc/fstab deze regel toevoegen:

UUID=<UUID> /mnt/shareddata ext4 defaults 0 0


ext4 en permissies

Het ext4 file system type werkt met permissions. Als /mnt/shareddata van root is, mag niemand anders erin schrijven of weggooien. Zo heb je er weinig aan want je kan er niks op zetten! Nu is het toevallig zo dat op een debian-debian dual boot met één user per install, deze users dezelfde UID hebben, ongeacht hun naam. Kijk maar met:

$ id -u <username>

Je zal waarschijnlijk zien dat het op beide systemen 1000 is. Daardoor kan je de gedeelde partitie recursief aan die user in eigendom geven en dan werkt dat in beide systemen:

$ sudo chown -R <username>:<username> /mnt/shareddata

Als dit al gedaan is op het andere systeem van de dual boot, gelden deze permissies voor beide systemen.


symlink naar shared partition

Als de shared partitie /mnt/shareddata is, kan je de bestanden niet altijd makkelijk benaderen vanuit programma's met 'file > open'. Via een symlink in home gaat dit sneller. Maak deze op de command line vanuit home met:

$ ln -s /mnt/shareddata shareddata

Of je doet symlinks naar de subfolders van shareddata/. Let op, het werkt alleen als /mnt/shareddata al van de user is. Als hij nog van root is, krijg je een wazige foutmelding. Dan kan je het met sudo doen maar je zult zien dat er ook op de symlink een slotje staat in de file browser.


standaard folders sharen in dual boot

Dolphin, de file browser van KDE, heeft net zoals file browsers op andere systemen (Windows, OSX) een aantal standaard directories voor de user, zoals Downloads, Documents, Music etc. Deze directories hebben een status aparte. Je kan de paden zien en wijzigen in System Settings > Account Details > Paths.

In het geval van een partitie die door twee Debian-based systemen gedeeld wordt, is het logisch om de standaard folders daar aan te maken, en in de Paths naar die folders te verwijzen. De folders op de oude locatie (in home) kunnen dan verwijderd worden.

package managers

Muon Package Manager hoort bij KDE, maar je kan ook Synaptic installeren (via Muon bijvoorbeeld). Ze lijken erg veel op elkaar. Synaptic is wat terughoudender: je krijgt nog een overzicht van te installeren packages nadat je apply klikt, en als je wil kan je dan nog cancellen. Echter, toen ik in Synaptic een repository wilde toevoegen lukte dit niet (het invoerveld voor de apt line reageerde niet). In Muon ging dat wel. Jammer is dat Synaptic en Muon niet dezelfde history bijhouden. Het lijkt erop dat Muon Package Manager en Muon Update Manager allebei wel de dingen laten zien die Synaptic geinstalleerd heeft, maar andersom niet.

Behalve de officiele repositories en third-party repositories heb je ook nog PPA repositories, voor software die niet formeel gesupport wordt. SeaMonkey is voor mij een belangrijke package die op die manier beschikbaar gesteld wordt (deze webpage is gemaakt met SeaMonkey). De info hierover stond op:

https://launchpad.net/~joe-nationnet/+archive/seamonkey-beta

De apt line die ik toevoegde (via Muon Package Manager) was:

deb http://ppa.launchpad.net/joe-nationnet/seamonkey-beta/ubuntu precise main

Muon vraagt (in tegenstelling tot Synaptic) het password voor elke actie. De keerzijde is dat je erin kan kijken zonder speciale permissies. Na het toevoegen van een repository zal Muon vanzelf updaten. Bij Synaptic moet je eraan denken om op 'reload' te drukken.

Als je .deb packages (zoals Pd) wilt installeren buiten een repository om, kan dat met gdebi. En gdebi kan je weer via Muon of Synaptic installeren.


updates

De update manager is per definitie zelf up to date. Op zeker moment wilde hij Linux kernel 3.2.0-41.49 installeren. Deze stond niet eens op de repositories. Tegelijk viel op dat andere systemen al op 3.2.0-43 zaten. Synaptic gaf kernel 3.2.0-41.49 als latest version, maar na 'reload' kwam er ook ineens 3.2.0-43 te staan. Hoe zit dat, laat Muon Update Manager alleen updates zien als je zelf af en toe apt-get update of iets equivalents doet? Wat is dat nou voor manager? De kernel updates zijn vaak belangrijk voor de veiligheid. Ik zat nog op versie 3.2.0-40 die zeker een maand oud was.

Zelfs als de nieuwste kernel geinstalleerd is, ga je die nog niet vanzelf gebruiken. Want hij moet nog in het grub menu komen. Zelfs 'sudo update-grub' helpt nog niet gegarandeerd. Je moet update-grub doen in het systeem wat als laatste geinstalleerd is om veranderingen in het grub menu te krijgen, ook al zijn het veranderingen betreffende het andere systeem.


touchscreen

De Panasonic cf-19 touchscreen driver zit in de kernel. Om te calibreren is xinput_calibrator nodig. Voor Kubuntu kan dit via Muon Package Manager of Synaptic geinstalleerd worden. Je moet de xinput_calibrator niet open klikken vanaf het menu, maar in de command line:

$ xinput_calibrator --output-type xorg.conf.d

De calibrator gaat open en je moet vier punten aanstippen. Je krijgt dan een output zoals dit:


Section "Inputclass"
          Identifier "calibration"
          Matchproduct "Fujitsu Takamisawa USB Touch Panel"
          Option "Calibration" "1090 15660 1351 15628"
EndSection


Om de calibratie persistent te maken zet je die output in /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf, bijvoorbeeld met texteditor Kate of KWrite. De map en de file moeten nog gemaakt worden.

$ cd /etc/X11
$ sudo mkdir xorg.conf.d
$ cd xorg.conf.d
$ touch 99-calibration.conf

$ sudo KWrite 99-calibration.conf

De coordinaten moeten uiteraard die zijn welke uit de calibratie kwamen. Let op de syntax van de configuratie. Geen komma's tussen de coordinaten. Doe je dit fout dan wil X helemaal niet starten en zit je met een systeem wat alleen command line heeft, net als in het stenen tijdperk.KDE Wallet ofwel KWallet


KWallet is een handige utility om meerdere passwords op te slaan onder een centraal password. Maar let op, het kan ook in een plaag omslaan als je eens op wat verkeerde buttons gedrukt hebt.

Settings van KWallet zijn bereikbaar via System Settings > Account Details > KDE Wallet. Onder tab Access Control kan je zien welke applicaties toegang hebben. Echter, je kan hier zelf geen applicaties bij zetten. Een applicatie die gebruik kan maken van KWallet zal zelf de KWallet popup aanroepen waar je kan aangeven of een password bewaard of opgevraagd mag worden. Als je aangeeft 'never allow', zal de applicatie er niet meer om vragen. Wat als je dan spijt krijgt?

Met NetworkManager en KWallet is het op mijn computer fout gegaan. Ik wilde in eerste instantie op een wireless netwerk inloggen en de KWallet daarbij niet gebruiken. Maar de popup bleef maar terugkomen. Heb ik toen op 'never allow' gedrukt? Ik weet het niet. In elk geval, er kwam ook geen popup om zelf het netwerk password in te typen. Daardoor kon ik niet normaal op een wifi netwerk inloggen. Alleen door de connections handmatig te editen lukte dat nog. Dit is later pas goed gekomen toen ik de netwerk settings vernieuwd heb. In Network Management Settings > Other (bereikbaar via rechtsklikken van het netwerk icoontje) kan je kiezen waar de connection secrets opgeslagen worden. Dit heb ik opnieuw ingesteld, en daardoor kwam de KWallet popup weer opdagen. Toen koos ik voor 'always allow', en sindsdien heeft NetworkManager toegang tot de KWallet en hoef ik alleen de KWallet te openen om met een bekend wifi netwerk te verbinden.panels

Standaard heeft Kubuntu maar één panel aan de onderkant van het scherm. Hier staat alles: de KickOff Application Launcher, de system tray en allerlei andere 'widgets' waaronder de task manager. Je kan een extra panel krijgen door op de desktop rechts te klikken en dan Add Panel. Op een niet-breedbeeld monitor is het opportuun om deze bovenaan te zetten. Minpuntje: als je een externe monitor aansluit op een laptop komt een full screen window onder het panel terecht is dan niet meer controleerbaar. Als workaround heb ik de bovenpanel smaller gemaakt zodat de buttons van een full screen window nog bereikbaar zijn. Hij dekt nu alleen de window titel af, en verder vooral de loze ruimte die de meeste windows hebben. Daarom zet ik op het bovenpanel ook 'Windows go below', zodat applicaties geen hoogte verliezen aan het panel.

Als de KickOff Application Launcher op het bovenpanel staat, kan je hem naar beneden toe uitrekken om meer ruimte te maken voor favoriete applicaties. Op het CF-19 scherm passen er dertien. Deze applicaties kunnen nu met twee clicks geopend worden. Op het onder panel heb ik de task manager die open windows laat zien. Je kan dit zo instellen dat alleen windows van de actieve destktop weergegeven worden.system settings: appearance

Programma's en settings zijn bereikbaar via de application launcher icoon, de blauwe K met het tandwieltje. Om settings te veranderen, kies Applications > Settings > System Settings. Dit geeft een window wat erg veel lijkt op het equivalent in OSX. Echter je kan veel meer configureren aan het uiterlijk van Kubuntu, via Application Appearance, Desktop Effects, Workspace Appearance. Hier zit de desktop background niet bij want die kan je wijzigen door rechtsklikken op de desktop zelf.

Om de vreselijke Windows achtige opstart tune te muten, moet je naar: Application and System Notifications > Manage Notifications. Bij Event source, kies KDE Workspace en selecteer in de lijst: Login, KDE is starting up. De start up tune heet KDE-Sys-Log-In-Short.ogg. Je kan hem uitzetten of vervangen door een ander geluid. Ook voor andere events kan dit. Het lijkt erop dat het allemaal slechte piano imitatie geluiden zijn. Dit heeft helemaal geen signaal waarde. Met root permissie zou je wellicht eigen audiofiles kunnen toevoegen. Ze zitten in /usr/share/sounds. Op tab Player Settings kan je het volume zachter zetten maar dit helpt niet. Wel kan je KMix > Playback Streams > Event Sounds wat zachter zetten (maar niet minder dan tweederde).

Een ander window in System Settings is Desktop Effects. Hier heb ik de meeste opties uitgezet. Dit scheelt wat CPU time en het oogt rustiger. Op tab Advanced kan je Compositing type kiezen: OpenGL of XRender. Dit kan uitmaken voor de CPU load.

Workspace Appearance gaat over kleurtjes en vormen. In Window Decorations > Configure Decoration (Oxygen) > General kan je kiezen hoe groot window buttons moeten zijn. Dat is nuttig want standaard zijn ze wel erg klein, zeker voor een touch screen. Bij Window Decorations > Configure Decoration (Oxygen) > Shadows heb ik Active Window Glow afgezet om van de irritante lichtblauwe halo om het actieve window af te komen.system settings: desktop search

KDE heeft een systeem om file indexing te doen en via een database te kunnen zoeken in bestanden. De processen die hierbij betrokken zijn heten Nepomuk, Strigi en Virtuoso. Op System Settings > Desktop Search > Basic Settings kan je de Nepomuk File Indexer enablen. Op tab Desktop Query kan je klikken op Customize index folders. Daar kan je directories aanvinken die geindexeerd moeten worden. De folders in home staan default aangevinkt. In de praktijk heb ik gemerkt dat een shared partitie die door Kubuntu op /media gemount was ook geindexeerd werd. Het aanvinken van folders op die partitie leidde juist tot slechtere zoekresultaten. Op tab Advanced Settings kan je instellen hoeveel diskruimte Nepomuk mag gebruiken.


dolphin filebrowser

Filebrowser Dolphin combineert de beste elementen van filebrowsers die in Linux, Windows en OSX verschenen zijn. Als je iets wil hebben zoals Finder shortcuts, activeer dan View > Panels > Places. Hierheen kan je folders slepen om shortcuts te maken. Activeer View > Panels > Folders voor een tree view zoals in Windows Explorer. Deze is handig om een voorselectie te maken van wat op een browser tab getoond wordt. Meerdere browser tabs kunnen in een window geopend worden, en je kan zelfs een browser tab in tweeen delen. Om permanent het pad te zien naar hetgeen in de browser tab getoond wordt, moet je aanvinken: View > Location Bar > Editable Location. In dit veld kan je dus ook een locatie intypen en dat is vooral handig voor remote locations.

Op de toolbar kan je buttons zetten voor veel gebruikte opties, zoals:

- New Tab: maak een nieuwe browser tab
- Split: deel de browser tab in tweeen
- New Folder
- Copy
- Paste
- Show Hidden Files
- Find: voor filename en content search door Nepomuk
- Preview: schakel naar een grotere icoon weergave, handig voor plaatjes
- Editable Location: toon een invoer veld waar een locatie ingetypt kan worden

Om met Nepomuk naar woorden in files te zoeken, kan je de zoek actie beperken tot een bepaalde folder door deze in de Folders panel te selecteren en dan Find > From Here te kiezen. Hieronder wordt naar het woord 'setup' gezocht in dirctory /mnt/shareddata/pd-projects/PdClassDev/src/. Let op, Nepomuk kan niet zoeken via symlinks.

FTP met Dolphin


Met Dolphin kan je FTP doen. Om verbinding te maken met een remote address moet je een locatie invoerveld laten tonen met View > Location Bar > Editable Location, of met de Editable Location button. Hierin typ je het FTP adres, zoals:

ftp://username@ftp.katjaas.nl

Indien nodig krijg je een popup om het password voor de server in te vullen. Nu wordt je verbonden met de remote server en kan je de files in Dolphin zien, verplaatsen en kopieren op dezelfde manier zoals je lokaal doet. Je kan een remote folder ook als shortcut link in de Places panel zetten. Dan hoef je het remote address volgende keer niet meer in te typen. Het lijkt niet mogelijk om via Dolphin uit te loggen uit de remote server. Pas na reboot moest ik opnieuw het wachtwoord geven.KDE advanced text editor (Kate), en KWrite

Settings die je via Kate menu opties doet gelden voor het actieve document. Settings die persistent moeten zijn doe je via Settings > Configure Kate.

De mogelijkheden zijn enorm. Als je zelf een build system hebt in de vorm van makefiles, kan je dit met Kate combineren tot een complete IDE. Je moet daarvoor een aantal plugins activeren, zoals de Build Plugin om een Build knop en window te krijgen, Symbol Viewer voor een overzicht van defines en functies, en CTags voor het vinden van functie definities. Let op, om CTags te kunnen gebruiken moet je package exuberant-ctags geinstalleerd hebben. En pas ook op dat een document niet twee maal open komt te staan, voor je het weet edit je de een en sla je de ander op.

In Documents wil je Show Full Path aanvinken want dan kan je twee files met dezelfde naam uit elkaar houden. Bij Appearance kan je Whitespace Highlighting kiezen voor tabs en spaces, zodat je tijdens editen kan controleren of de juiste tekens wel worden neergezet. Bij Fonts & Colors configureer je syntax coloring per file type. Bij Editing kan je onder meer een word wrap marker line activeren, en kiezen tussen tabs of spaces.

Er is een issue met de toolbar: deze laat zich aanvankelijk niet configureren via Settings > Configure Toolbars. Ik wilde heel graag de Split Horizontal button hebben. Het is mogelijk om die erin te krijgen via View > Split View > Split Horizontal, rechts klikken en dan Add to Toolbar > Main Toolbar. Je hebt tevens de Close Current View button nodig om te unsplitten. Opmerkelijk: later (na restart van Kate geloof ik) werden deze buttons ineens wel editable via Settings > Configure Toolbars. Ook is er in de menu lijst Settings een item bij gekomen, namelijk Show Toolbar.

KWrite is het simpelere zusje van Kate, echter toch nog veel geavanceerder dan bijvoorbeeld XFce's Leafpad. Kate en KWrite hebben allebei de onhebbelijkheid om backup files te maken als je een bestand opslaat. Extra vervelend is dat de naam van die backup eindigt met een tilde. Hier zou je in verband met Pd files al gauw grote problemen mee kunnen krijgen. Zo snel mogelijk afzetten dus, in Settings > Configure Kate (resp. Editor) > Open/Save > Advanced.fonts

De font rendering in Kubuntu is mooi genoeg, maar kan onder omstandigheden ineens heel lelijk worden. Bij mij gebeurde dat waarschijnlijk toen ik met de resolutie van de externe monitor zat te experimenteren. Naderhand zag ik dat sommige fonts (zoals Monospace in Konsole) bijna onleesbaar geworden waren, het leek net een versleten matrix printer. De oplossing voor dit probleem wordt hier op het askubuntu forum beschreven. Je moet naar:

System Settings > Application Appearance > Fonts

Daar zet je anti-aliasing enabled. Doe dan Configure: Use sub-pixel rendering RGB, Hinting Style Slight. Daarna OK en Apply. Overigens zijn de letters op Debian Squeeze ook zo lelijk maar ik wist nooit dat het beter kon. Als de desktop zelf geen optie heeft om het te verbeteren kan je het zelf doen via een file ~/.fonts.conf, zie de tip op:

https://sites.google.com/site/computertip/varia


pen tablet

Kubuntu 12.04 herkent mijn Wacom Bamboo tablet out of the box. Om de buttons te configureren moet je nog uit de repository installeren: kde-config-tablet. Of de tablet elementen herkend zullen worden kan je checken met:

$ xsetwacom --list devices

Als alles goed is, komt er een afdeling 'Graphic Tablet' bij in System Settings > Input Devices. Ik kreeg echter foutmelding 'D-bus connection to the kded daemon not available'. Dit komt niet doordat de daemon niet draait. Kort en goed, wat werkt is om eerst de computer te starten, dan naar de tablet settings te gaan en de tablet aan te sluiten. Dan krijg je de opties te zien. Ik wilde een pen button configureren voor backspace, en dat kan simpel kan door te kiezen 'Keystroke...' en dan in het invoerveld backspace toets in te drukken.


ALSA en PulseAudio

PulseAudio is standaard geinstalleerd op Kubuntu 12.04 en altijd actief. Het controleert tevens de alsa mixers waardoor ik niet de front speaker en headphones van de cf-19 onafhankelijk kan reguleren. PulseAudio's eigen mixer pavucontrol is niet vanzelf geinstalleerd maar blijkt dit ook niet te kunnen. Daarom moet PulseAudio buiten werking gesteld worden, zodat de alsa mixer de zeggenschap krijgt over de channels. Je kan PulseAudio niet volledig van Kubuntu 12.04 verwijderen want daarvoor is het teveel geintegreerd met andere applicaties. Wel kan je het automatisch starten van de pulseaudio server tegengaan, door een file ~/.pulse/client.conf aan te maken en daarin te zetten:

autospawn=no
daemon-binary=/bin/true

Na reboot kan je pulsaudio starten resp. stoppen met de volgende commands (stop wel eerst alle audio applicaties, inclusief KMix):

$ pulseaudio --start
$ pulseaudio --kill

Zolang pulseaudio niet draait, heb je volledig functionerende alsa mixer GUI's (KMix, alsamixer en alsamixergui). Je krijgt wel vaak een warning over audio devices die het systeem permanent wil verwijderen omdat ze toch inactief zijn, maar dit kreeg ik voor de ingreep ook al.


weg met Amarok

Amarok is een soort iTunes, maar erger. Ik kreeg er pas mee te maken toen ik een mp3tje wilde afspelen. Of ik eerst even mijn locatie wilde instellen voor Amazon. Euh nee. Vanaf dat moment was Amarok niet meer weg te slaan. Sluit je het af dan start het gewoon vanzelf opnieuw op. Op zeker moment ging het gewoon een liedje uit de Amazon store spelen toen ik met Firefox op een heel andere site aan het browsen was. Gauw weg met deze baggerboel. Naar Synaptics, Amarok > mark for complete removal.

Voor het afspelen van muziek kan je heel goed VLC player gebruiken. Dit is vooral voor video's, maar als je muziek afspeelt kan je een playlist in het video window laten tonen. VLC doet niet aan winkels of databases, en als je geen media data wilt ontvangen kan je dat bij de eerste start aangeven.


externe monitor

Je kan in principe de primary monitor kiezen (waar je panel moet komen), en of de externe monitor boven de laptop moet komen. Maar vaak worden deze instellingen genegeerd als je op apply drukt, en krijg je toch weer 'clone'. Als je het meerdere malen probeert, eventueel met verschillende settings, pakt ie het uiteindelijk wel. Heb je een panel bovenin, dan zal een full screen window hierachter duiken bij gebruik van externe monitor. Mijn workaround is om die panel zo klein te maken dat je nog bij de buttons kan, en alleen de window title afgedekt wordt.


meer Kubuntu quirks

Filebrowser Dolphin toont geen uitklap driehoekje voor een folder die zojuist voor het eerst inhoud gekregen heeft. De folder lijkt daardoor leeg. Je kan hem wel openen door (dubbel)klikken. Of je refresht de filebrowser met f5.

Nepomuk houdt zich niet aan de folder selectie voor indexing die je als gebruiker opgeeft.

Browser Rekonq crasht steevast bij afsluiten als er meer dan een tab open staat.

Rekonq piept vaak hardnekkig over certificaten die niet gevalideerd kunnen worden. Dit gaat vaak over http adressen die niet eens aan certificaten doen.

Power Manager gaf een waarschuwing dat de batterij lading 'critically low' was (0%), en dat de computer afgesloten zou worden. In werkelijkheid was de batterij helemaal vol.

Het kan voorkomen dat je op de 'notifications' icoon klikt en er een lijstje met updates klaarstaat, maar je bent niet op internet aangesloten. Je krijgt dan een foutmelding en de vraag wat er moet gebeuren. De konsekwenties van de opties die daarbij geboden worden ('save as', 'discard' en nog iets) zijn niet duidelijk. Betekent 'discard' dat je die packages helemaal niet meer wil updaten? Waarom is er geen simpele knop 'update later'?